Bạn siêu nhất ở lĩnh vực nào?

Một bài trắc nghiệm cực đơn giản, nhưng lại cho bạn biết về khả năng nổi trội nhất của mình đấy.

Bạn hãy nhìn thật kỹ bốn hình này nhé! Theo bạn, khi đổ nước vào cả bốn đường ống thì nước trong ống nào sẽ chảy xuống nhanh nhất?

Reply